Thailand Business Pages (Thailand trade)

ซีลด์ แอร์ (ประเทศไทย) บจก.

ติดต่อเรา

ซีลด์ แอร์ (ประเทศไทย) บจก.
ที่อยู่ : 9/29 หมู่ที่ 5 ถนน พหลโยธิน
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ : 02-834-6800
โทรสาร : 02-834-6888
อีเมลล์ : viboon.p@sealedair.com
เว็บไซต์ : www.sealedair.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

อาหารผลิตภัณฑ์ในการดูแล

สินค้าใหม่

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ :
ถึง : ซีลด์ แอร์ (ประเทศไทย) บจก.
*ชื่อบริษัท *ข้อความ :
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร